Od kwietnia do czerwca 2016 roku popołudniowe zajęcia czwartkowe odbywają się
w ramach projektu „Artek – ośrodek ekspresji twórczej”,
dofinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Mielec. Cykl pozalekcyjnych twórczych zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej obejmuje warsztaty artystyczne /rękodzieło artystyczne, sztuki plastyczne, papieroplastyka, technika  itp./ oraz warsztaty kulinarne. Tematyka zajęć związana jest z regionalną kulturą i obyczajowością. W trakcie trwania projektu uczestnicy z opiekunami i członkami rodzin wezmą udział w integracyjnym wyjeździe szlakiem rękodzieła i wyrobów gastronomicznych związanych z Podkarpaciem.
Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach 16.00-18.00 w SOSW w Mielcu.
Są prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, nauczycieli SOSW im. Św. Jadwigi Królowej, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. 
>>>> więcej szczegółów

Projekt pn. „Cały Powiat czyta z Dziećmi” jest dofinansowany ze środków, które "Stowarzyszenie DLA WAS" otrzymało od Powiatu Mieleckiego w ramach wsparcia realizacji zadań publicznych. 

 
19 listopada odbyło się uroczyste spotkanie z cyklu „Cały Powiat czyta z dziećmi”, którego gospodarzami byli Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Jadwigi Królowej i „Stowarzyszenie DLA WAS”. Organizowana już po raz siódmy akcja ma na celu promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych mieszkańców Powiatu Mieleckiego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji był Dziki Zachód >>> więcej

II EDYCJA PROJEKTU "BLIŻEJ SIEBIE" WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2015

 

II Konferencja Interdyscyplinarna w ramach projektu „Bliżej siebie”
W dniu 24 września 2015 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Mielcu odbyła się konferencja interdyscyplinarna pod hasłem „Trzeba być czujnym”. Konferencja zorganizowana została w ramach zadania publicznego pn. „Bliżej siebie”, realizowanego przez Powiat Mielecki i „Stowarzyszenie DLA WAS” ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
                                          >>> WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

 >>>> WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW


                                   
Gabinet do dyspozycji specjalistów / Maria Napieracz Wicestarosta Powiatu Mieleckiego
Informacja pochodzi ze strony www.powiat-mielecki.pl
W ramach realizacji projektu pn. „Bliżej siebie” w okresie od września do grudnia 2015r. „Stowarzyszenie DLA WAS” zorganizuje:
1. warsztaty terapeutyczno-rozwijające dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych do 35 roku
    życia z upośledzeniem umysłowym,
2. spotkania  Grupy Wsparcia dla członków rodzin uczestników warsztatów,
3. wyjazd integracyjny dla uczestników warsztatów i Grupy Wsparcia,
4.
ścieżkę sensoryczną na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
    w Mielcu.
 Pierwsze spotkanie w ramach projektu „Bliżej siebie” odbędzie się
                         w czwartek 10 września 2015r. w godzinach 16.00 – 18.00
                         w SOSW im. Św. Jadwigi Królowej.
Liczba osób mogących wziąć udział w projekcie jest ograniczona /decyduje kolejność zgłoszeń/


Stowarzyszenie DLA WAS” zaprasza na zajęcia dzieci w wieku 1-8 lat

 Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego „Stowarzyszenie DLA WAS”, działające
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu przystępuje do realizacji kolejnych projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych. Już 10 września zaprasza dzieci w wieku 1-8 lat wraz z rodzicami na pierwsze zajęcia, organizowane w ramach zadania publicznego pn. Akademia Dzieci Niezwykłych – terapeutyczne zajęcia rozwijające dla niepełnosprawnych dzieci przedszkolnych
z terenu powiatu mieleckiego”.
Indywidualne i grupowe zajęcia o charakterze edukacyjno-wspomagającym realizowane będą do grudnia 2015r. w każdy czwartek w godzinach 15-17 na terenie SOSW. W programie m.in. zajęcia na basenie, hydroterapia, dogoterapia i terapia pedagogiczna. Przeprowadzą je pedagodzy i terapeuci, specjaliści pracujący z małymi dziećmi w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w SOSW. Podczas każdego spotkania uczestnicy otrzymają wsparcie psychologiczne, a rodzice możliwość konsultacji z psychologiem.
Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu:669 422 251, 663 637 45.
Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON, otrzymanych od Powiatu Mieleckiego.