Strona Stowarzyszenia
 
 

 

 

STOWARZYSZENIE DLA WAS

39-300 Mielec
ul. Królowej Jadwigi 1
tel. 663 637 456
NIP 8172057042

 

e-mail: stowarzyszeniedlawas@gmail.com

 

Stowarzyszenie dla WAS” zainicjowało swą działalność w maju 2007 roku.

Od 8 sierpnia 2007 roku funkcjonuje jako społeczna organizacja pozarządowa
(nr KRS 0000286073), skupiająca rodziców, opiekunów oraz ludzi dobrej woli, pragnących działać na rzecz osób niepełnosprawnych.
Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia
jak najkorzystniejszych warunków wspomagających wszechstronny
rozwój osób niepełnosprawnych, dbanie o ich aktywne
i godne uczestnictwo w życiu społecznym,
a także pomoc ich rodzinom.
Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.

      Wystawa nagrodzonych prac Powiatowy Konkurs Plastyczny " U Jasia i Małgosi"
 

     Na konkurs wpłynęło ponad 500 prac z 39 placówek edukacyjnych.

                    Dyplom do pobrania